hotman6680 发表于 2020-1-18 19:00:56

【求助】求一个WINDOWS版本打字练习小游戏

想让孩子学习打字,求一个能练习打字的小游戏,谢谢

yuwenjingyu 发表于 2020-1-18 19:03:51

金山打字 TypeEasy

Keynes 发表于 2020-1-18 19:56:20

金山打字通

豆粕苍穹 发表于 2020-1-18 22:20:51

52大神发过的的——金山打字通2003v4.0 :https://pan.baidu.com/s/1dq4rOM4E8o9shCXLmTO1GA   提取码: w9c7
2003序列号 :055500-110000-688185-202803
2006 v4.0 :https://pan.baidu.com/s/1Uk-k34mRrfCX9c-yqsE3ZQ      提取码: uv8h
                     https://pan.baidu.com/s/1xp4zSmjXZwng8WKgnPZgZQ提取码: 7tif
金山打字游戏03与06版在Win7系统下”无法初始化音效引擎“故障解决方法:
(1)安装最新的DirectX.
directx_Jun2010_redist:https://www.lanzous.com/i84h3na
Direct11     :https://www.lanzous.com/i84h48b
DirectX 9.0c(64位):https://www.lanzous.com/i84h3re
DirectX 9.0c(32位):https://www.lanzous.com/i84h3ob
(2)复制dx7vb.dll文件到安装目录。
dx7vb.dll文件可以从XP系统中复制,也可以从这里下载:https://www.lanzous.com/i84h0qf
金山打字通2008:https://www.lanzous.com/i7z9ned
金山打字通2013:https://www.lanzous.com/i7z9n3c
金山打字通2016:https://www.lanzous.com/i7z9n9i

强烈不建议安装2008-2016版本,广告实在是太多了,多到亲妈都不认识了,可怕!!!

豆粕苍穹 发表于 2020-1-18 22:21:20

豆粕苍穹 发表于 2020-1-18 22:20
52大神发过的的——金山打字通2003v4.0 :https://pan.baidu.com/s/1dq4rOM4E8o9shCXLmTO1GA   提取码: w9c ...

原帖地址:https://www.52pojie.cn/thread-1076342-1-1.html

suiwinder 发表于 2020-1-19 11:08:56

这个可以有

风吹哪我去哪 发表于 2020-2-1 18:20:24

满满的全是情怀,儿时的记忆。

sunleoray 发表于 2021-10-3 16:58:47

很简单,就用金山打字通2011SP4,良心软件

免注册,几乎无广告,无捆绑,可下载几个打字小游戏,官方下载链接:
https://package.op.wpscdn.cn/wps/download/typeeasy_setup_40.138.exe

cyberin 发表于 2021-10-15 00:05:47

sunleoray 发表于 2021-10-3 16:58
很简单,就用金山打字通2011SP4,良心软件

免注册,几乎无广告,无捆绑,可下载几个打字小游戏,官方下 ...

实测好用{:1_236:}
页: [1]
查看完整版本: 【求助】求一个WINDOWS版本打字练习小游戏